We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings,
we'll assume that you are happy to receive all cookies on the website. Learn more about out privacy policy

Close

18 - 29/06/2021

Gallery

The visual identity of the Malta Festival, designed by Marcin Matuszak and Krzysztof Ignasiak of Bękarty, provides a commentary on the festival’s theme Powrót na ziemię / Back to the Ground. On the one hand, the slogan is a reference to the Generator Malta programme focused on social relations between art and earth. On the other, it alludes to the return of an open-air programme at a time when everyone needs respite from the daily COVID-19 updates.

Tegoroczna grafika czerpie inspirację z lat 90., estetyki komiksu i pop-artu. Odnosi się do idei powrotu, wyobrażonych przestrzeni, wielowarstwowości świata organicznego i symbolicznego. Oto w świecie mikrobiomów, organizmów ludzkich i nieludzkich człowiek lubi wracać do przeszłości, czuć grunt pod nogami, bezpiecznie poruszać się w czasie i po powierzchni. A jeśli okaże się, że powrót do tego, co było, jest niemożliwy? Z drugiej strony pojawia się pytanie o naszą fascynację science fiction. Skąd te ludzkie tęsknoty za innym światem? Czy powrót do przyszłości nie jest stałym odniesieniem do przeszłości?

Co łączy człowieka z ziemią – rozumianą konkretnie, jako grunt i materia? Jakie relacje między człowiekiem a ziemią są możliwe? Ten temat rozwinie kuratorka Joanna Pańczak z artystami i artystkami w Generatorze Malta pod hasłem „Ziemia nieswoja”. Wykorzystany w grafice cytat „Everything changes, nothing disappears” rozwija myśl Oli Korbańskiej z tekstu On Cleaning, odnoszący się do obserwacji codzienności, której elementem jest zmywanie podłogi. W swojej esencji ziarenko piasku przenosi się wraz z wodą do rur, znikając z pola widzenia – jednak nie znika, zmienia tylko swoje położenie i kontekst. Projektantka razem z Iwo Borkowiczem pokażą na festiwalu instalację zbudowaną z wykopanej ziemi parku Wieniawskiego Nic nie znika, jedynie zmienia miejsce, w której będą kontynuować rozważania o tymczasowości i cyrkulacji materii.

Festiwal Malta w tym roku będzie mocno stąpał po ziemi – zapraszamy w czerwcu do parku Wieniawskiego w Poznaniu. W programie premiery teatrów w plenerze, koncerty na świeżym powietrzu, działania dla dzieci, premiery sztuki zaangażowanej, warsztaty, spotkania i – miejmy nadzieję – dużo chwil do odpoczynku oraz wspólnego doświadczania sztuki na żywo.


Powrót do informacji prasowych