Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij

18 - 29/06/2021

Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, agresja Rosji na Ukrainę oraz zwiększająca się różnorodność etniczna w Polsce mobilizują środowisko kultury do nowego namysłu nad misją, programem, sposobami organizacji pracy i relacjami z odbiorcami i uczestniczkami wydarzeń kulturalnych. Jak otwierać instytucje i działania kulturalne na społeczeństwo wielokulturowe zarówno na poziomie programowania, a więc poruszanych tematów i zapraszanych do współpracy twórców i twórczyń, kontaktu z publicznością, jak i na poziomie zatrudnienia? Jak diagnozować tematy, które dla danej mniejszości są ważne? Czy tworzyć wydarzenia uniwersalne, czy skierowane tylko do jednej społeczności – o jej problemach, jej narzędziami, w jej języku, z jej aktorami i artystkami? Jak dziś definiować i urzeczywistniać misję instytucji kultury? Jak przygotować się na przyszłość?

Świadomi, że na powyższe pytania możemy odpowiedzieć, tylko współdziałając, inicjujemy otwartą sieć, a wraz z nią cykl spotkań organizatorek i organizatorów kultury – zarówno tych pracujących w publicznych instytucjach w miastach wojewódzkich, ośrodkach kultury w mniejszych miejscowościach, jak i tych zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych i niesformalizowanych kolektywów. Wspólnie chcielibyśmy zbudować przestrzeń wymiany idei i doświadczeń w temacie misji i pracy w sektorze kultury z perspektywy społeczeństwa wielokulturowego.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 27–28 czerwca, podczas Malta Festival Poznań. Będzie ono próbą diagnozy sytuacji, okazją do przyjrzenia się zagranicznym instytucjom, które w ciągu ostatnich lat przeszły transformację w podejściu do społeczeństwa wielokulturowego – realizują one nie tylko pojedyncze projekty, lecz także pracę z mniejszościami etnicznymi, którą wpisały w całościową strategię działania instytucji. W jakim stopniu ich doświadczenie może być dla nas inspirujące? Jakie są podobieństwa i różnice? Przyjrzymy się też oddolnym inicjatywom kulturalnym i artystycznym, zakładanym przez osoby z doświadczeniem migracyjnym w Polsce. Zapraszamy na prezentacje, dyskusje, a przede wszystkim pracę w grupach roboczych, która pozwoli nam poznać się, przedyskutować najpilniejsze potrzeby, wymienić się ideami i praktykami, wspólnie poszukać rozwiązań, a także rozpocząć planowanie niezbędnych zmian na styku polityki migracyjnej i kulturalnej w Polsce.

Osoby, które chcą wziąć udział w pierwszym spotkaniu sieci w Poznaniu, prosimy o wypełnienie formularza. Zależy nam na zebraniu ważnych tematów, które poddamy dyskusji w grupach roboczych. Zgłoszenie należy przesłać do 12 czerwca. Potwierdzenie zostanie przesłane e-mailowo do 15 czerwca.

Spotkania będą się odbywać co dwa miesiące w różnych miastach Polski, a ich opiekunami będą: Malta Festival Poznań, CK Zamek, Pawilon, Teatr Polski (Poznań), Europejskie Centrum Solidarności i Teatr Szekspirowski (Gdańsk), Teatr Powszechny i Strefa WolnoSłowa (Warszawa), Teatr Łaźnia Nowa i Centrum Wielokulturowe (Kraków), Galeria Labirynt (Lublin). W otoczeniu, w którym coraz częściej do głosu dochodzi ksenofobiczny dyskurs, kreowanie przestrzeni dialogu i niezależnej współpracy jest zadaniem szczególnie istotnym.